اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=4768b339-4145-4545-95f0-c4dee9ebb496

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=eb7c3708-1267-458f-8c50-662b46b5c584

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c2fc22c7-b9e0-4e8b-acd1-b9fea1a534c1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cbe157cb-0231-4410-9c17-d0abe4a463da

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cc9a3bbb-5570-41a9-b72a-209ef79c9d94

معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هايپزشكي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-97
              
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی
                                     
ثبت و پیگیری شکایات ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی