اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=de0b873c-da52-4f8f-a752-5e7a1302091c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ec130dca-15fb-4cdf-9ecc-f030c3ea818e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=203dc92d-c12c-41bf-ae6b-224eb8c36c7e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=753a6ff2-17b5-4739-813a-4653924ef691

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=de7fda57-5189-4b10-a658-3a618f49117c

معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هايپزشكي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-97
              
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی
                                     
ثبت و پیگیری شکایات ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی