اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=de308455-c2cf-4ce1-a1ee-9f5040215128

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=078f669d-778a-47b5-8df3-0879c0927831

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a6b8e645-8be0-4656-a511-8629eb945a5d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=dc41a271-7ebf-47d9-a6b4-a373fdb7cb8a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=18fe770a-1cf9-40ec-be44-80db676f7945

اطلاعیه های ثبت نام 1399-1400

سامانه سعاد -----------------------------------------------------------گزارش عملکرد 1399
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی
                                     
ثبت و پیگیری شکایات ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی