اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5bb52518-bac4-4ad6-b986-9e6cbb9ad9d1

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=bd41845e-49b9-42b5-81dd-66f0d026c670

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ab5bbf52-21e1-4b41-897c-dcbc4b8efe11

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f87f2c88-7bb6-49dc-9f6c-82235d5a0618

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=73e12d53-bb21-4714-ae13-d15c30b02b32

معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هايپزشكي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-97
              
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی