معاونت آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1400

   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با هدف تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد،
MPH، دکتری عمومی، دکتری تخصصی و Ph.D) و  جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء مرتبه علمی ایشان به مراتب بالاتر تمام تلاش خود را در جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد در حیطه بهداشت و سلامت جامعه به کار می بندد. در ادامه به معرفی معاون و مدیران این حوزه پرداخته می شود.
 

                        مشخصات معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه

دکتر نوید محمدی 
معاون آموزشی دانشگاه 
روزهای سه شنبه  : 10-12

 

 دکتر پیمان حیدریان 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
شنبه تا چهارشنبه 7.30 الی 15:15  

  

دکتر سونا اویسی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه   علوم پزشکی 
شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 15:15

 

مجید نجفی
مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:30

دکتر فاطمه سمیعی 
دبیر آموزش مداوم 
شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:30

   

دکتر احسان مدیریان 
رییس مركز شبیه سازی و آموزش مهارت هاي باليني دانشگاه
شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:30 

 دکتر نوید محمدی  
دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه 
روزهای سه شنبه  : 10-12

دکتر نعمت اله غیبی 
دبیر هیات ممیزه دانشگاه
شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 15:15 

  معاون آموزشی دانشگاه 

  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی  

   مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  

  
دبیر آموزش مداوم 

  رئیس مرکز شبیه سازی و آموزش مهارت های بالینی

  دبیر هیات ممیزه 

دبیر هیات جذب 


   

                                       

 

                         سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir