پرسش های متداول هیات علمی
 آخرین تاریخ بازنگری : خرداد 1398 

با سلام و عرض ادب
لطفا به منظور دسترسی به محتویات هر سئوال بر روی عنوان سئوال کلیک بفرمایید.
پرسش های متداول هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب
شرایط انعقاد قرارداد هیات علمی چیست
 • 1397/5/2 سه‌شنبه
  شرایط انعقاد قرارداد هیات علمی چیست
زمان فراخوان بورس،تعداد فراخوان و رشته های اعلام شده به چه صورت است؟
شرایط تغییر تعهدات از درمانی به هیات علمی چیست
 • 1397/5/2 سه‌شنبه
  شرایط تغییر تعهدات از درمانی به هیات علمی چیست
شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی ـزمایشی به رسمی قطعی چگونه چیست
 • 1397/5/2 سه‌شنبه
  شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی ـزمایشی به رسمی قطعی چگونه چیست
زمان فراخوان،تعداد فراخوان ورشته های اعلام شده و تعداد رشته ها به چه صورت است
نحوه بارگذاری اطلاعات و ارسال مدارک در سامانه استخدامی مربوط به فراخوان چگونه است
پرسش های متداول هیات علمی
آیا اعضای هیات علمی که تمام وقت جغرافیایی هستند می توانند به تمام وقت تبدیل شوند؟
روال انجام ترفیع پایه سنواتی اعضای هیات علمی به چه صورت است؟
برای تسهیلات فرزندان هیات علمی چه پروسه ای باید طی شود؟
 • 1397/4/25 دوشنبه
  برای تسهیلات فرزندان هیات علمی چه پروسه ای باید طی شود؟
آیا امکان بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته در دانشگاه وجود دارد؟
پرسش های هیات ممیزه
تعداد آرای موافق مورد نیاز برای موافقت با ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی چند رای می باشد؟
مدارک مورد نیاز احتساب سابقه خدمت اعضای هیات علمی کدام است؟
 • 1397/5/9 سه‌شنبه
  مدارک مورد نیاز احتساب سابقه خدمت اعضای هیات علمی کدام است؟