تماس با ما
تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1395

تلفن ستاد شاهد دانشگاه :
 02833352240
فاکس ستاد شاهددانشگاه:    02833352190   
رایانامه (ایمیل) : setadshahed@qums.ac.ir
موقعیت مکانی ستاد شاهد :   دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، ساختمان پردیس ، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه ، طبقه زیرین
برای مشاهده اسامی دبیران وکارکنان ستادهای شاهد و ایثارگر دانشگاههای علومپزشکی کشور اینجا را کلیک کنید.