دوره های آموزش مداوم خارج از کشور به منظور تعیین امتیاز

مشمولین محترم آموزش مداوم جامعه آموزش پزشکی 

با سلام و احترام 


لطفا به منظور تعیین امتیاز شرکت کنندگان در سمینارها، نگره ها و دوره های آموزش مداوم خارج از کشور فرم را در قالب فایل Word از بخش زیر دانلود نموده و تکمیل نمایید. 
سپس از بخش ارسال فرم به منظور طرح در کمیته و تعیین امتیاز، ضمن تکمیل مشخصات خود، فایل مورد نظر را آپلود نمایید.  


 دانلود پرسشنامه شرکت کنندگان در سمینارها، نگره ها و دوره های آموزش مداوم
خارج از کشور به منظور تعیین امتیاز 

 
دوره های آموزش مداوم خارج از کشور به منظور تعیین امتیاز

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره نظام پزشکی
رشته تحصیلی
فایل پرسشنامه خارج از کشور
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی