تلفن گویا
تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت1400

 
تلفن گویا : 

به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه، از طریق تلفن گویا با شماره 33328608-028  تماس حاصل فرمایید. 
 

ارتباط تلفنی : 

به منظور ارتباط تلفنی با همکاران معاونت آموزشی با خط مستقیم دانشگاه با شماره       4-33336001-028  تماس گرفته و شماره داخلی هر یک از همکاران را شماره گیری بفرمایید. 

شماره داخلی همکاران در بخش منوی معاونت آموزشی - همکاران حوزه قابل مشاهده می باشد. و یا می توانید روی دکمه زیر کلیک نمایید. 
                           شماره تماس داخلی کارکنان حوزه معاونت آموزشی 


    
 
مکانیابی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir