تماس با ما

تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1400

 

ارتباط تلفنی : 

به منظور ارتباط تلفنی با همکاران آموزش مداوم با خط مستقیم دانشگاه با شماره  4-33336001-028  تماس گرفته و شماره داخلی هر یک از همکاران را شماره گیری بفرمایید. 

شماره داخلی همکاران در بخش منوی معاونت آموزشی - همکاران حوزه قابل مشاهده می باشد. و یا می توانید روی دکمه زیر کلیک نمایید. 
                           شماره تماس داخلی کارکنان حوزه معاونت آموزشی 


    

  

                                                      
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir