نمونه صفحه داخلی

عضو محترم هیات علمی

با سلام

  ارتقای کیفیت آموزش هر دانشگاه مستلزم توانمند سازی اعضای هیأت علمی دانشگاه در مهارتهای آموزشی است تا از این رهگذر حرکت به سمت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان تسهیل گردد. بدین منظور پرسشنامه ی ذیل در خصوص تعیین میزان نیازهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی طراحی شده است. لذا خواهشمند است بر حسب میزان نیاز به کارگاه های عنوان شده، نسبت به تکمیل فرم زیر اقدام فرمایید. لازم به ذکر است انتخاب چند کارگاه به طور همزمان امکان پذیر است.