مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت1400

سامانه میهمانی و نقل و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 


ورود به سامانه میهمانی

ورود به سامانه نقل و انتقالات 

  احتراماً، به اطلاع مي رساند سامانه انتقال و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي جهت نيمسال اول 99-98 بر اساس جدول مشروحه ذيل فعال خواهد گرديد. مقتضي است ضمن اطلاع رساني دقيق نسبت به ثبت درخواست، رسيدگي و پاسخگويي به تقاضاهاي انتقال و ميهماني دانشجويان بر اساس بازه هاي زماني مشروحه ذيل اقدام لازم بعمل آيد.
 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir