میز خدمت الکترونیک دبیرخانه هیات جذب

آخرین تاریخ بازنگری : مهر 1397

ر
سالت: از آنجاییکه یکی از ارکان اصلی دانشگاه، اعضای هیات علمی متدین پایبند به اصول و ارزشهای والای نظام جمهوری اسلامی و فرهیخته و توانمند می باشند لذا  از طریق  جذب نیروهای متدین و توانمند به ارتقاء آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و خدماتی دانشگاه می اندیشیم.


اهداف : یکپارچه سازی کلیه امور مرتبط با اعضای هیات علمی در راستای ارائه خدمات جامع به اعضای هیات علمی
 
وظایف : ایده و افکار کارشناسان حاضر در دبیرخانه هیات اجرایی جذب بر این اصل استوار است که کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه ( اعم از جذب هیات علمی،تبدیل وضعیت استخدامی متعهد خدمت و......) در حداقل زمان ممکن بررسی و به نحو احسنت و با در نظر گرفتن رضایت ارباب رجوع  ارائه نمایند.


                                             آدرس جهت ثبت نام در فراخوان جذب وزارت بهداشت

                        ippapp. behdasht.gov.ir/check                                                       

 


 
 
 
هدف از ايجاد سامانه:

1. ساده سازي و سرعت بخشيدن براي اطلاع رساني به متقاضیان
2. حذف رفت و آمدهاي غير ضروري و پيشگيري از تحميل هزينه هاي مالي و بروز خطرات جاني
3. صرفه جويي در هزينه سفرها و اقامت در شهر قزوين 
4. امكان اطلاع رساني به متقاضیان در اسرع وقت به صورت آنلاين

 

                                        

             

http://vce.qums.ac.ir/Portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=7fe6239d-b63e-4199-8016-975b0f4f35fc
سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir