تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 96

 
 
نام و نام خانوادگی: شهلا غیاثوند
عنوان پست سازمانی: مسئول اداره دانش آموختگان
تحصیلات: کارشناس آموزش
شماره تماس:  4-1-33336001-028 داخلی 2537 
پست الکترونیکی:  

 
نام و نام خانوادگی: هاجر نوری
عنوان پست سازمانی: کارشناس دانش آموختگان
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس:    4-1-33336001-028 داخلی 2525 نام و نام خانوادگی: 
فاطمه ملکیان
عنوان پست سازمانی: کمک کارشناس دانش آموختگان
تحصیلات: دیپلم
شماره تماس:    4-1-33336001-028 داخلی 2527 
پست الکترونیکی: 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 931
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53277185 تعداد بازديد زيرپورتال: 2420046 اين زيرپورتال امروز: 833 سایت در امروز: 9715 اين صفحه امروز: 2