تاریخ بازبینی این صفحه:خرداد 1396


نام و نام خانوادگی: فاطمه ذوالقدر
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2529 مستقیم  33239254-028
پست الکترونیکی:


نام و نام خانوادگی: معصومه ترکمنی

عنوان پست سازمانی: کارشناس پذیرش و ثبت نام و خدمات آموزشی
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس:  4-33336001-028  داخلی  2528 مستقیم 33239254-028
پست الکترونیکی:

 

 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 888
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53277617 تعداد بازديد زيرپورتال: 2420103 اين زيرپورتال امروز: 866 سایت در امروز: 10147 اين صفحه امروز: 2