مولفه های اجتماعی

آخرین تاریخ بازنگری : دی 1397

با سلام و عرض ادب
لطفا به منظور دسترسی به محتویات هر سئوال بر روی عنوان سئوال کلیک بفرمایید.

مولفه های اجتماعی
طرح تحول و نواوری در آموزش چیست؟
  • 1397/10/19 چهارشنبه
    طرح تحول و نواوری در آموزش چیست؟
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت  چیست؟
  • 1397/10/19 چهارشنبه
    عوامل اجتماعی موثر بر سلامت چیست؟
مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین چیست؟
  • 1397/10/19 چهارشنبه
    مرجعیت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین چیست؟