میز خدمت نظرسنجی داش آموختگان

لطفا نظر خود را بفرمایید
جنسیت
تحصیلات
سن
شغل
برای دریافت چه خدمتی به میز خدمت الکترونیکی مراجعه
تعداد دفعات مراجعه به میز خدمت برای دریافت خدمت؟
کیفیت ارائه خدمات در میز خدمت الکترونیکی چگونه است
احساس رضایت از خدمت دریافت شده در میز خدمت الکترون
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی