پرسشهای متداول دانشجویان تحصیلات تکمیلی
آخرین تاریخ بازنگری : خرداد 1397


با سلام و عرض ادب

لطفا به منظور دسترسی به محتویات هر سئوال بر روی عنوان سئوال کلیک بفرمایید.
پرسشهای متداول دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نحوه صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
 • 1397/5/20 شنبه
  نحوه صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
نحوه صدور فرم فراغت از تحصیل
 • 1397/5/20 شنبه
  نحوه صدور فرم فراغت از تحصیل
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع تخصص دندانپزشکی
 • 1397/5/20 شنبه
  مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع تخصص دندانپزشکی
1-	مدارک لازم صدور مجوز مدارک تحصیلی به منظور دریافت گواهینامه و دانشنامه برای فارغ التحصیلان مقطع تخصص پزشکی
 • 1397/5/20 شنبه
  1- مدارک لازم صدور مجوز مدارک تحصیلی به منظور دریافت گواهینامه و دانشنامه برای فارغ التحصیلان مقطع تخصص پزشکی
نحوه درخواست و صدور گواهی طی دوره دستیاری (به منظور اخذ دانشنامه دکترای عمومی)
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه درخواست و صدور گواهی طی دوره دستیاری (به منظور اخذ دانشنامه دکترای عمومی)
نحوه درخواست وصدور تمدید حکم بورس تحصیلی داخل
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه درخواست وصدور تمدید حکم بورس تحصیلی داخل
شهریه دانشجویان دوره MPH ( مشمول پرداخت شهریه )
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  شهریه دانشجویان دوره MPH ( مشمول پرداخت شهریه )
نحوه ارسال ریز نمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه ارسال ریز نمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
نحوه صدور تاییدیه تحصیلی ( جهت انجام طرح، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و ... )
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه صدور تاییدیه تحصیلی ( جهت انجام طرح، ادامه تحصیل، اشتغال به کار و ... )
نحوه صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه صدور گواهی اشتغال به تحصیل
نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه صدور گواهینامه موقت تحصیلی جهت دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
مدارک لازم جهت صدورگواهینامه پایان دوره و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان دوره MPH مدرک مقطع قبلی دکترای عمومی
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  مدارک لازم جهت صدورگواهینامه پایان دوره و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان دوره MPH مدرک مقطع قبلی دکترای عمومی
مدارک لازم جهت صدورگواهینامه پایان دوره و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان دوره MPH  مدرک مقطع قبلی دکترای تخصصی
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  مدارک لازم جهت صدورگواهینامه پایان دوره و ریز نمرات برای فارغ التحصیلان دوره MPH مدرک مقطع قبلی دکترای تخصصی
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع تخصص دندانپزشکی
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه و ریز نمرات مقطع تخصص دندانپزشکی
نحوه صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  نحوه صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان
 مدارک لازم صدور مجوز مدارک تحصیلی به منظور دریافت گواهینامه و دانشنامه برای فارغ التحصیلان مقطع تخصص پزشکی
 • 1397/3/10 پنجشنبه
  مدارک لازم صدور مجوز مدارک تحصیلی به منظور دریافت گواهینامه و دانشنامه برای فارغ التحصیلان مقطع تخصص پزشکی