میز خدمت الکترونیکی
تاریخ آخرین بروز رسانی : اسفند 1397

 
 سامانه دانش آموختگان  (شناسه در حال اخذ)

 سامانه ثبت نام (شناسه در حال اخذ)

 سامانه هیات جذب  (10031028100)

 سامانه آموزش مداوم (MIS) (18041023000)

 ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی (18041026102)

 سامانه نقل و انتقالات و میهمانی  :  (180410027104)
      مقاطع کاردانی تا دکتری   و     مقاطع تحصیلات تکمیلی 


 سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی (MEDED) (شناسه در حال اخذ)

 ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)

 میز خدمت خروج از کشور (شناسه در حال اخذ)

 میزخدمت برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی (180410261000)


 خدمات زیر در دست اقدام می باشد : 


 میز خدمت میهمانی

 سامانه ارزشیابی و ارتقاء عملکرد اساتید  (10031028101)

 ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های تخصیی ، فوق تخصصی و تکمیلی (180410027100)  

سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir