میز خدمت الکترونیکی
تاریخ آخرین بروز رسانی : خرداد 1398

 
 سامانه دانش آموختگان  (شناسه در حال اخذ)

 سامانه ثبت نام (شناسه در حال اخذ)

 سامانه هیات جذب  (10031028100)

 سامانه آموزش مداوم (MIS) (18041023000)

 ارزشیابی کلیه آزمون های علوم پزشکی (18041026102)

 سامانه نقل و انتقالات و میهمانی  :  (180410027104)
      مقاطع کاردانی تا دکتری   و     مقاطع تحصیلات تکمیلی 


 سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی (MEDED) (شناسه در حال اخذ)

 ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی (18041025000)

 میز خدمت خروج از کشور (شناسه در حال اخذ)

 میزخدمت برگزاری آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش کارورزی (180410261000)


 میز خدمت میهمانی (شناسه در حال اخذ)


 آماده سازی و غربالگری دانشجویان توانمند برای المپیاد (شناسه در حال اخذ)

 معرفی دانشجویان استعداد درخشان  (شناسه در حال اخذ)


 سیستم مدیریت آموزش (سما) (شناسه در حال اخذ)


خدمات زیر در دست اقدام می باشد : 


 سامانه ارزشیابی و ارتقاء عملکرد اساتید  (10031028101)

 ایجاد، راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی دوره های تخصیی ، فوق تخصصی و تکمیلی (180410027100)  

سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir