مدارک لازم جهت دریافت گواهی نامه موقت
مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1398
 صدور و تحويل گواهينامه موقت تحصيلي از مقطع كارداني تا دكتري عمومي:

اين فرآيند مربوط به صدور گواهينامه موقت تحصيلي براي مقاطع كارداني  _كارشناسي _( پيوسته يا ناپيوسته ) دكتري ( پزشكي _ دندانپزشكي) مي باشد.


مدت زمان لازم جهت دريافت گواهينامه موقت در صورت كامل بودن مدارك ارسالي در سامانه دو الي سه روز مي باشد. 

قابل توجه دارندگان تعهد محضري :  صدور گواهينامه موقت تحصيلي بعد از اتمام و لغو تعهدات محضري مي باشد. 

زمان صدور گواهي نامه موقت بعد از روشن شدن وضعيت طرح نيروي انساني ( معافيت و يا اتمام آن )و تا قبل از دريافت دانشنامه مي‌باشد.


 

مدارك لازم جهت اخذ گواهي نامه موقت:
 

1-اسكن اصل مدرك طرح نيروي انساني ( براي رشته هاي مشمول طرح: پزشكي-دندانپزشكي-پرستاري-علوم آزمايشگاهي-هوشبري-اتاق عمل-فوريت هاي پزشكي)

2--اسكن اصل گواهي بروز بودن وام هاي صندوق رفاه دانشجويان ( جهت تهيه اين گواهي با شماره33336001 داخلي2704  معاونت دانشجويي دانشگاه تماس بگيريد )

3- -اسكن اصل كارت پايان خدمت يا معاف از خدمت ( براي آقايان ) -گواهي پايان خدمت در صورت داشتن اعتبار قابل قبول مي باشد.

4--اسكن تمام صفحات شناسنامه  و كارت ملي

6 –-اسكن فيش بانكي به مبلغ 10000 ريال از طريق پرداخت درگاه اينترنتي ويا از طريق بانكي كه دانش آموختگان حساب دارنداز شباي حساب خود به شماره حساب شباي ( IR540100004001000901001082 )خزانه داري كل كشور به نام وزارت بهداشت واريز نمايند).
 

ضمنا اصل گواهينامه موقت در هنگام دريافت دانشنامه از دانش‌آموخته اخذ مي گردد.

و در صورت مفقود شدن گواهي موقت تهيه فرم هاي استشهاد محلي و تعهد نامه و تاييد آن توسط مراجع دولتي و ارائه اسكن آن در سامانه به هنگام درخواست دانشنامه و ريزنمرات ضروري است. دانش آموختگان جهت دريافت فرم ها به قسمت فرم ها در سايت دانش آموختگان مراجعه نمايند. 

توجه اگر دانش آموخته تعهد محضري به دانشگاه علوم پزشكي قزوين دارد گواهي موقت بعداز اتمام تعهدات وي صادر ميگرددلذالازم است بعد از اتمام تعهدات ،درخواست ابطال سند محضري نمايد (با مراجعه به اداره دانش آموختگان )كه اين پروسه حضوري بوده وبايدبعداز ابطال سند ودريافت نامه پايان تعهدات از معاونت توسعه دانشگاه اقدام به اسكن مدارك نمايد.
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir