مدارک لازم جهت دریافت گواهی نامه موقت
مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396


زمان صدور گواهی نامه موقت بعد از روشن شدن وضعیت طرح نیروی انسانی ( معافیت و یا اتمام آن ) تا زمان دریافت دانشنامه
می‌باشد
.مدارک لازم جهت اخذ گواهی نامه موقت:
 

1-اسکن اصل مدرک طرح نیروی انسانی ( برای رشته های مشمول طرح)

2--اسکن اصل گواهی وضعیت بدهی صندوق رفاه دانشجویان ( جهت تهیه این گواهی با سرکار خانم علیجانی شاغل در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه  داخلی2704 تماس بگیرید )

3- -اسکن اصل کارت پایان خدمت یا معاف از خدمت ( برای آقایان ) 

4--اسکن شناسنامه و کارت ملی

5--اسکن یک قطعه عکس 4×3

6 –-اسکن فیش بانکی به مبلغ 1000 تومان به شماره حساب  4001000901001082   بانک ملی ایران خزانه داری کل  (  وزارت بهداشت )

 

ضمنا اصل گواهینامه موقت در هنگام دریافت دانشنامه از دانش‌آموخته اخذ می گردد.