پرسش های متداول آموزش مجازی
پرسش های متداول آموزش مجازی
شرایط استاندارد تهیه مولتی مدیای آموزشی چیست؟
شرایط شرکت در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی چیست؟
 • 1397/9/28 چهارشنبه
  شرایط شرکت در دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی چیست؟
آیا امکان تعامل میان دانشجو و استاد در سامانه نوید وجود دارد؟
سامانه نوید چیست و چگونه می توان به آن متصل شد؟
 • 1397/9/28 چهارشنبه
  سامانه نوید چیست و چگونه می توان به آن متصل شد؟
مزاياي آموزش مجازی چيست؟
 • 1397/9/28 چهارشنبه
  مزاياي آموزش مجازی چيست؟
آموزش مجازی چیست؟
 • 1397/9/28 چهارشنبه
  آموزش مجازی چیست؟