جدول خرید تعهدات آموزش رایگان
نحوه مکاتبه و پذیرش از دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور

این صفحه در حال بازنگری می باشد.خرداد 1396

کلیه دانش آموختگان پس از دریافت مدارک تحصیلی ( دانشنامه و ریز نمرات ) جهت مکاتبه به دانشگاه ها و مراکز خارج از کشور لازم است فرم شماره 12 که درسایت مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع به آدرس
http://dme.hbi.ir  که در قسمت فرم های جاری قرار دارد را تکمیل نموده و به همراه مدارک ضمیمه در انتهای فرم مذکور به   آدرس تهران- شهرک قدس خ سیمای ایران مابین فلامک و زرافشان ساختمان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  ( نصر 5) طبقه ششم مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع و یا پست الکترونیکی به آدرس  vezarat@hbi.ir  ارسال نمایند . لازم به ذکر است پاسخ متقاضی حداکثر 15 روز پس از دریافت و بررسی توسط مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع ( با رویت اصل مدارک ) به دانش آموخته و یا وکیل قانونی وی تحویل خواهد شد .