اطلاعيه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1398 دانشگاه علوم پزشكي قزوين

ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسري سال 1398 اين دانشگاه به اطلاع می رساند زمان ثبت نام اينترنتي و حضوري دانشگاه پس از وصول دستورالعمل ثبت نامي و ليست اسامي پذيرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش كشور متعاقباً در اطلاعيه دوم اعلام خواهد گرديد. باتوجه به اينكه مرحله اول ثبت نام الكترونيكي مي باشد و كليه فرآيند ثبت نام به همراه مدارك لازم بمنظور ثبت نام در اطلاعيه بعدي در همين سايت به اطلاع پذيرفته شدگان خواهد رسيد. لذا از كليه پذيرفته شدگان عزيز درخواست مي شود از مراجعه حضوري و يا تلفني با دانشگاه جداً خوداري نموده و جهت آگاهي از نحوه ثبت نام در روزهاي آتي به پايگاه اينترنتي معاونت آموزشي دانشگاه به نشانيhttp://vce.qums.ac.ir  مراجعه نماييد.

                                                                                             (حوزه معاونت آموزشي دانشگاه)

 تاریخ درج خبر : 1398/6/24 08:22:19


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir