قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد

« به اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و تخصص دندانپزشکی و دکتری تخصصی Ph.D این دانشگاه بصورت اینترنتی و در سامانه مربوط به نشانی http://er.qums.ac.ir صورت می پذیرد. لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری گردد. در ضمن اطلاع رسانی های بعدی درباره ثبت نام نیز از طریق سامانه فوق الذکر انجام خواهد شد. »

 

به منظور دریافت فرم های معاونت دانشجویی بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 
زمان درج خبر :  1398/6/25 08:16:53


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir