امور هیات علمی

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396

کارشناسان اداره امور هیات علمی مسئولیت انجام امور مربوط به ترفیع پایه و ارتقاء و سایر امور مربوط به هیات علمی را به عهده دارند. علاوه بر این امور مربوط به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه نیز به عهده ایشان است. در ادامه به معرفی کارشناسان این اداره و اطلاعات مربوط به آن پرداخته می شود.


 

 
 

مشخصات کارکنان اداره امور هیات علمی

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی - طبقه دوم 

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

شماره تماس:  4-33336001-028  داخلی 2530

 
معرفی کارشناسان اداره امور هیات علمی