فرم نوبت دهی اینترنتی جلسات تمرین آزاد (تمرین مهارت های بالینی)


دانشجویان گرامي، لطفا جهت ثبت نام در سامانه نوبت دهی اینترنتی جلسات تمرین آزاد ، مشخصات خواسته شده را بصورت دقيق در فرم ذیل وارد نماييد.

 
فرم نوبت دهی اینترنتی جلسات تمرین آزاد (تمرین مهارت های بالینی)

روز های انتخابی - اولویت اول
اولویت اول - روز هفته
اولویت اول - ساعت
اولویت اول - روز
روز های انتخابی - اولویت دوم
اولویت دوم - هفته
اولویت دوم - روز
اولویت دوم -ساعت
روز های انتخابی - اولویت سوم
اولویت سوم-ساعت
اولویت سوم - هفته
اولویت سوم - روز
مشخصات نماینده فراگیران
نام و نام خانوادگی
شماره دانشجویی
رشته
ترم
تعداد تقریبی فراگیران
شماره تماس منزل
شماره همراه
عنوان مهارت
تجهیزات و وسایل مورد نیاز
آیا جلسه تمرین با حضور استاد برگزار می شود
در صورت پاسخ مثبت
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی