ارتباط با ما
سه‌شنبه 6 خرداد 1399 ملاقات با دبیر آموزش مداوم

تاریخ بازنگری این صفحه : خرداد  1399

                                                      دبیر آموزش مداوم                  
                                                                           

                                                     
       

                                              

         
 نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه سمیعی                                  
 سمت : دبیر آموزش مداوم  
 مدرک تحصیلی: تخصص
 رشته : پاتولوژی
 رزومه : 
 تلفن تماس: 4 - 33336001-028- داخلی 2503    مستقیم  33239257 -028  
 نمابر: 33341934-028    
 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه - ساختمان معاونت آموزشی 
 کد پستی : 3419759811
  ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15


              
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir                                    
                                       

 
امتیاز دهی