ارتباط با ما
سه‌شنبه 6 خرداد 1399 ملاقات با مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی  
تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1399

                                             مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی                  
                                                                                        
            

 نام و نام خانوادگی : دکتر سونا اویسی                                  

 سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی 
 مدرک تحصیلی: تخصص
 رشته : مادر و کودک
 رزومه : 
 تلفن تماس:  4 - 33336001- 028 داخلی 2502     مستقیم  33340153 - 028 نمابر: 33359503-028 
 
 نمابر: 33341934-028    
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر  - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی
 پست الکترونیکی: EDC@qums.ac.ir
 کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15


    


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
 
امتیاز دهی