كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آیین نامه ها
اطلاع رسانی
بازديدها
پرسش های متداول هیات علمی
پرسش های متداول هیات علمی
پیوند های مفید
پیوندها
جستجو
دسترسی سریع
فوتر
منو
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
پرسش های متداول هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب
شرایط انعقاد قرارداد هیات علمی چیست
  • 1397/5/2 سه‌شنبه
    شرایط انعقاد قرارداد هیات علمی چیست
زمان فراخوان بورس،تعداد فراخوان و رشته های اعلام شده به چه صورت است؟
شرایط تغییر تعهدات از درمانی به هیات علمی چیست
  • 1397/5/2 سه‌شنبه
    شرایط تغییر تعهدات از درمانی به هیات علمی چیست
شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی  و رسمی ـزمایشی به رسمی قطعی چگونه چیست
  • 1397/5/2 سه‌شنبه
    شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی ـزمایشی به رسمی قطعی چگونه چیست
زمان فراخوان،تعداد فراخوان ورشته های اعلام شده و تعداد رشته ها به چه صورت است
نحوه بارگذاری اطلاعات و ارسال مدارک در سامانه استخدامی مربوط به فراخوان چگونه است
1