كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آیین نامه ها
اطلاع رسانی
بازديدها
پرسش های متداول هیات علمی
پرسش های متداول هیات علمی
پیوند های مفید
پیوندها
جستجو
دسترسی سریع
فوتر
منو
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
پرسش های متداول هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب
سه‌شنبه 2 مرداد 1397 شرایط تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی ـزمایشی به رسمی قطعی چگونه چیست

طبق ماده 11آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی: استخدام اعضای هیات علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفا از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) یا دانشنامه تخصصی (بورد)یا بالاتر است.ضمنا مدت قرارداد 1 تا 3 سال بوده و حسب نظر موسسه قابل تمدید می باشد. در صورت ارتقاء به مرتبه بالاتر با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه،به وضعیت رسمی آزمایشی و پس از 3 سال در صورت کسب پایه های سالانه به رسمی قطعی تبدیل می شوند.بعد از تکمیل استعلام ها و دعوت به مصاحبه علمی و طرح در هیات جذب در صورت تایید موافقت می شود.

 ضمنا :  با توجه به نامه شماره 472/524/د تاریخ 19/09/1392 جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی می بایست:

  • 1- شرایط استخدام عضو هیات علمی بدون قید (یکساله) تثبیت گردد و سپس با رعایت حداقل زمان ماندگاری در وضعیت پیمانی (حداقل دو سال )تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی میسر خواهد بود. 2 -  ارتقا به رتبه بالاتر
 
امتیاز دهی