كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آیین نامه ها
اطلاع رسانی
بازديدها
پرسش های متداول هیات علمی
پرسش های متداول هیات علمی
پیوند های مفید
پیوندها
جستجو
دسترسی سریع
فوتر
منو
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
پرسش های متداول هیات علمی
آیا اعضای هیات علمی که تمام وقت جغرافیایی هستند می توانند به تمام وقت تبدیل شوند؟
روال انجام ترفیع پایه سنواتی اعضای هیات علمی به چه صورت است؟
برای تسهیلات فرزندان هیات علمی چه پروسه ای باید طی شود؟
  • 1397/4/25 دوشنبه
    برای تسهیلات فرزندان هیات علمی چه پروسه ای باید طی شود؟
آیا امکان بکارگیری اعضای هیات علمی بازنشسته در دانشگاه وجود دارد؟
1