كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آیین نامه ها
اطلاع رسانی
بازديدها
پرسش های متداول هیات علمی
پرسش های متداول هیات علمی
پیوند های مفید
پیوندها
جستجو
دسترسی سریع
فوتر
منو
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
پرسش های متداول هیات علمی
دوشنبه 25 تير 1397 روال انجام ترفیع پایه سنواتی اعضای هیات علمی به چه صورت است؟

پس از دریافت مدارک آموزشی و پژوهشی عضو هیات علمی از دانشکده مربوطه در موعد مقرر در کمیته ترفیع پایه دانشگاه بررسی و در صورت تصویب موضوع به معاونت توسعه جهت اعمال حکم ارجاع می گردد

 
امتیاز دهی