كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آیین نامه ها
اطلاع رسانی
بازديدها
پرسش های متداول هیات علمی
پرسش های متداول هیات علمی
پیوند های مفید
پیوندها
جستجو
دسترسی سریع
فوتر
منو
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
پرسش های متداول هیات علمی
دوشنبه 25 تير 1397 آیا اعضای هیات علمی که تمام وقت جغرافیایی هستند می توانند به تمام وقت تبدیل شوند؟

طبق اصلاحیه ماده 12 آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی(نامه شماره 103/500/د مورخ 19/1/97 وزارت متبوع) 20 درصد از اعضای هیات علمی به تفکیک علوم پایه و بالینی می توانند از تمام وقت جغرافیایی به تمام وقت تبدیل شوند

 
امتیاز دهی