كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آیین نامه ها
اطلاع رسانی
بازديدها
پرسش های متداول هیات علمی
پرسش های متداول هیات علمی
پیوند های مفید
پیوندها
جستجو
دسترسی سریع
فوتر
منو
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
پرسش های هیات ممیزه
سه‌شنبه 9 مرداد 1397 تعداد آرای موافق مورد نیاز برای موافقت با ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی چند رای می باشد؟ استناد به ماده 5 مقررات مربوط به تشکیل و اختیارات هیات ممیزه دانشگاههای علوم پزشکی، جلسات هیات ممیزه با حضور حداقل 60 درصد از اعضاء رسمیت می یابد و رای هیات ممیزه همواره مخفی است و تصمیمات با اکثریت دوسوم اعضاء حاضر اتخاذ می گردد
 
امتیاز دهی