اخبار

لیست برنامه های سال 93 آموزش مداوم

لیست برنامه های آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

کنفرانس یک روزه ارتقاء سلامت جنسی و باروری در سالمندان و میانسالان

27/2/1393

سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه

2

کنفرانس یک روزه ارتقاء مراقبت های نوزادی

29/2/93

سالن اجتماعات قدس

3

کنفرانس یکروزه کانسرهای شایع GI و درمانهای نوین

4/3/93

سالن اجتماعات بیمارستان شهید رجایی

4

کنفرانس علمی یکروزه روزه داری وسلامتی

11/3/93

سالن اجتماعات بیمارستان ولایت

5

کنفرانس یک روزه آفتاب و بیماریهای پوستی مرتبط با آن

19/3/1393

بیمارستان بوعلی سینا

6

کنفرانس یک روزه لوپوس

20/3/93

سالن اجتماعات بیمارستان ولایت

7

کنفرانس یک روزه عفونتهای گوارشی

24/3/93

بیمارستان بوعلی سینا

8

کنفرانس یکروزه انواع زخمها درمان و پیشگیری

25/3/93

بیمارستان بوعلی

9

کنفرانس یک روزه اهمیت ذخیره سازی سلولهای بنیادی خون بند ناف

27/3/93

بیمارستان ولایت

10

کنفرانس اصلاح سبک زندگی با آموزه های طب سنتی

17/6/93

سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه

11

کنفرانس یک روزه آمبولی ریه

7/7/93

بیمارستان ولایت

12

کنفرانس قصور پزشکی

28/7/93

بیمارستان ولایت

13

کنفرانس علمی یک روزه تدابیر  و راهبردها در اختلالات الکترولیتی

1/8/93

بیمارستان شهید رجایی

14

کنفرانس "استانداردهای انتساب علت مرگ، صدور گواهی فوت و جواز دفن"

5/8/93

سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه

15

کنفرانس یک روزه ارتقاء کیفیت در بهداشت باروری

6/8/1393

سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه

16

سمینار بیهوشی در بیماران سر پاییoutpatient Anesthesia

8/8/1393

بیمارستان ولایت

17

کنفرانس مسمومیت های گروهی (2)

15/8/1393

بیمارستان بوعلی

18

کنفرانس یکروزه خودکشی وراههای پیشگیری از آن

19/8/93

سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه

19

کنفرانس تازه های دیابت

20/8/93

بیمارستان ولایت

20

سمینار دو روزه ترومای ستون فقرات

24- 25/8/93

بیمارستان ولایت

21

تظاهرات بالینی عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی

1393/09/05

 

22

کنفرانس یک روزه کاربردهای نانوتکنولوژی در علوم پزشکی

13/09/93

شهید بابایی دانشگاه

23

کنفرانس یکروزه  اختلالات تیروئیدی

16/9/1393

بیمارستان ولایت

24

کنفرانس یک روزه کوروناویروس(MERS-COV )

17/9/1393

شهید بابایی دانشگاه

25

کنفرانس یکروزه دیالیز صفاقی

19/9/93

بیمارستان بوعلی

26

کنفرانس یک روزه راهکارهای نوین کنترل عفونت

20/9/1393

شهید بابایی دانشگاه

27

کنفرانس احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

 

24/9/1393

بیمارستان بوعلی

28

کنفرانس اقدامات درمانی  و پرستاری در اورژانس (3)

25/9/1393

بیمارستان بوعلی

29

کنفرانس بیماریهای انگلی شایع در منطقه

26/9/93

شهید بابایی دانشگاه

30

کنفرانس یک روزه بیهوشی در جراحی کلیه و مجاری ادراری – کبد و مجاری صفراوی

27/9/1393

 

بیمارستان ولایت

31

سمیناردو روزه  زایمان فیزیولوژیک

8-9/10/93

شهید بابایی دانشگاه

32

حقوق و مسئولیت های حرفه ای پرستار

1393/10/04

بیمارستان قدس

 

کنفرانس تازه های دارویی در روانپزشکی

6/10/93

شهید بابایی دانشگاه

33

کنفرانس یک روزه تازه های تشنج

 

7/10/1393

شهید بابایی دانشگاه

34

کنفرانس اقدامات درمانی  وپرستاری در اورژانس (1)

13/10/93

بیمارستان بوعلی

35

کارگاه دو روزه احیاء نوزاد

 

17-18/10/93

بیمارستان کوثر

 

کنفرانس اقدامات درمانی  وپرستاری در اورژانس (2)

20/10/93

بیمارستان بوعلی

 

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر