اخبار

اولین کنگره بین المللی دانشجویی
اولین کنگره بین المللی دانشجویی پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهدبرگزارکننده: قطب علمی پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
زمان برگزاری: 16 الی 18 آذر 1394
ارسال خلاصه مقالات: 31 شهریور 1394
مکان برگزاری: کیش

سایت همایش

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر