كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
اطلاعیه
بازديدها
جستجو
فوتر
لوگو
محتوای صفحه داخلی
منوی اصلی
نوار راهبري
هدر
ورود
اخبار
کارگاه آشنایی با روشهای ارزشیابی بالینی

کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  در روز پنجشنبه مورخ 30/7/94  کارگاه "آشنایی با روشهای ارزشیابی بالینی" را  مختص اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشکده پرستاری در سالن کنفرانس این دانشکده از ساعت 10-8  برگزار میکند.

 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر