اخبار

کنفرانس سبک زندگی فعال

 

تاریخ برگزاری :    11 آبان 1394  ساعت :   ( 8 الی 13 )

مکان : سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه   (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)

 

با اعطای امتیاز آموزش مداوم

 

ثبت نام فقط از طریق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )

شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فیش بانکی جهت شرکت در برنامه  الزامی می باشد )

                                            

                                                                            دفتر آموزش مداوم دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر