اطلاعیه

پنجاه و یکمین جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه

پنجاه و یکمین جلسه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه روز سه شنبه مورخ 24/6/94 در دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه پرونده 2 نفر متقاضی استخدام پیمانی به صورت هیات علمی در فراخوان های بهمن 92 و  شهریور 93 در رشته های (فوق تخصص جراحی توراکس و دکترای بهداشت مواد غذایی)،  2نفر متقاضی انجام تعهدات قانونی به صورت هیات علمی در دانشگاه در رشته های  (دکترای تخصصی ارتودنسی و کارشناس ارشد مامایی) و یک نفر متقاضی انجام تعهدات بورس در رشته (دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی) مورد بررسی قرار گرفت.

 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر