اطلاعیه

دیدار معاون آموزشی با کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات

دیدار معاون آموزشی دانشگاه با کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکز مطالعات دانشگاه

در روز دوشنبه مورخ 20/7/94 طی جلسه ای  معاون آموزش دانشگاه آقای دکتر قافله باشی با  آقای دکتر امیر ضیایی  رئیس مرکز مطالعات دانشگاه به همراه معاون، اعضای هیئت علمی و کارشناسان مرکز مطالعات (EDC) دیدار نمودند .

در این جلسه آقای دکتر ضیایی ضمن خیر مقدم به معاون آموزشی دانشگاه و معرفی اعضای هیئت علمی و کارشناسان EDC به شرح وظایف و عملکرد مرکز مطالعات پرداخت و مشکلات و کمبودهای موجود در EDC را به طور کامل توضیح دادند.

 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر