پذیرش درخواست انتقالی و میهمانی برای نیمسال اول سال تحصیلی 95/94


پذیرش درخواست انتقالی و میهمانی برای نیمسال اول سال تحصیلی 95/94به استحضار کلیه متقاضیان میهمانی و انتقالی می رساند پذیرش درخواستهای انتقال و میهمانی از تاریخ
1/4/94 لغایت 31/4/94 صرفا از طریق سامانه نقل و انتقالات سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و به صورت اینترنتی صورت می گیرد. نتیجه بررسی از تاریخ 15/5/94 از طریق همین سامانه به اطلاع متقاضیان خواهد رسید و به پیگیریهای حضوری و تلفنی پاسخی داده نخواهد شد.

توجه:دانشکده پزشکی بعلت عدم وجود ظرفیت خالی، پذیرش دانشجوی میهمان و انتقالی به استثناء دوره کارورزی ندارد.

شرایط بررسی درخواست های میهمانی و انتقال دانشجویان سایر دانشگاهها

- ثبت فرم موافقت با میهمانی یا انتقال از دانشگاه محل تحصیل در سامانه نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تاریخ 1/4/94 لغایت 31/4/94 ( بررسی تقاضای مراجعین حضوری هم فقط از طریق ثبت فرم موافقت مبدأ در سامانه امکان پذیر خواهد بود. لذا از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.)

- ارائه درخواست انتقال صرفاً اول تیر ماه لغایت پایان تیر ماه به شرط گذراندن حداقل یک نیمسال میهمانی در این دانشگاه برای مقاطع کاردانی و کارشناسی و دو ترم میهمانی در این دانشگاه برای رشته های پزشکی و دندانپزشکی و کسب معدل بالای 15 امکان پذیر میباشد.

- داشتن حداقل معدل کل 15 به بالا برای کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال ( با ارائه مدارک از دانشگاه مبدا).

- داشتن شرایط میهمانی و انتقالی مقرر در آیین نامه های آموزشی مقاطع کاردانی، کارشناسی( پیوسته و ناپیوسته) و دکتری عمومی بر حسب مقطع تحصیلی (مانند ممنوعیت میهمانی و انتقالی دانشجویان ترم اولی و یا ممنوعیت میهمانی بیش از سقف قانونی)

مدارک لازم جهت بررسی درخواست میهمانی

- فرم موافقت با میهمانی حاوی معدل کل و ریزدروس پیشنهای از دانشگاه مبدا

- نظریه کمیته انضباطی

- سایر مدارک در صورت تمایل دانشجو

مدارک لازم جهت بررسی درخواست انتقال

- فرم موافقت با انتقال از دانشگاه مبدا

- کارنامه تحصیلی دانشجو

- نظریه کمیته انضباطی دانشگاه مبدا

- نظریه مرکز مشاوره دانشگاه مبدا

 
امتیاز دهی