اخبار
برگزاری کارگاه های مولفه های اجتماعی سلامت برنامه ریزی شد.
برگزاری کارگاه های مولفه های اجتماعی سلامت برنامه ریزی شد.
روز سه شنبه مورخ 17/5/96 ساعت 12 نشستی با حضور رئیس ایستگاه تحقیقات سلامت استان قزوین، مدیر مرکز مطالعات و مسئول شورای سیاستگذاری سلامت و کارشناسان این واحدها در خصوص برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های مؤلفه های اجتماعی سلامت در راستای اجرای مأموریت ویژه این دانشگاه در دفتر مرکز مطالعات دانشگاه برگزار گردید. در این نشست در خصوص زمان برگزاری کارگاههای درون دانشگاهی و کارگاه کشوری بحث و تبادل نظر گردید.
 
 
امتیاز دهی