اخبار
شورای آموزشی دانشگاه
شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد.
 شورای آموزشی دانشگاه در 30 مرداد 1396 با حضور معاون آموزشی دانشگاه ، مدیر امور آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، همچنین معاونین آموزشی دانشکده های تابعه تشکیل گردید . در این جلسه عملکرد اساتید مشاور دانشگاه مورد بحث و بررسی گردید همچنین  صورتجلسات دانشکده ها و درخواست های دانشکده ها مورد بررسی قرار گرفت  و تصمیمات لازم در این خصوص  اتخاذ گردید. 


 
 
امتیاز دهی