اخبار
نشست کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت
روز شنبه 4 شهریور 1396  نشستی با حضور اعضای کارگروه آینده نگاری و مرجعیت علمی دانشگاه در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت برگزار گردید هدف  اتز این نشست ارائه سند مربوط به حوزه های 4 گانه معاونت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و دبیرخانه سیاستگذاری سلامت تشکیل شد. در این نشست آقای دکتر کلهر مسئول تدوین سند به بیان اصلاحات مربوط به سند 4 حوزه آموزش، پژوهش، بهداشت و شورای سیاستگذاری پرداخت و چارچوب نگارش سند را  برای اعضا تشریح کرد.
 
 
امتیاز دهی