اخبار
نشست تقویت سلامت نظام اداری معاونت آموزشی با حضور کارگروه اصلی ارتقاء سلامت اداری
 
نشست تقویت سلامت نظام اداری معاونت آموزشی با حضور کارگروه اصلی ارتقاء سلامت اداری دانشگاه  برگزار شد .
روز شنبه 11 شهریور 1396 در  معاونت آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی قزوین جلسه تقویت سلامت اداری برگزار شد. این جلسه با حضور آقای دکتر سیدصادقی مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات ، آقای شیرعلی مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه ، آقای مشایخ مشاور رئیس و مدیر حراست دانشگاه  و آقای مهندس چگینی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه به همراه مدیران و مسئولین ادارات مختلف این معاونت برگزار گردید.
دکتر پدیسار معاون آموزشی دانشگاه  هدف از تشکیل این جلسه را  تقویت سلامت نظام اداری به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری و مبارزه با فساد ، افزایش هماهنگی و انسجام عنوان کرد.
در ادامه این نشست  مشاور رئیس دانشگاه و مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات گفت :  عوامل مهم بروز فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن، گام اول را در فرآیند بازرسی، پیشگیری دانست و اظهار داشت: آگاهی بخشی به کارکنان سازمان ها بعنوان اصلی ترین بخش پیشگیری از وقوع جرم مطرح است که این مهم، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به سازمان، حفظ و صیانت افراد شاغل را در پی خواهد داشت. وی خاطر نشان کرد: با توجه به آموزه های دینی و توصیه های دین مبین اسلام، سلامت اداری و عملکرد شفاف همواره یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمان های بزرگ در کشور ما بوده و از حساسیت دو چندانی برخوردار است.
 شیرعلی  مدیر توسعه سازمان  نیز ضمن تشریح عوامل اصلی فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن، نسبت به نظارت و ارزیابی بیشتر در خصوص اجرای قوانین مالی و اداری در واحدهای تابعه دانشگاه  در جهت تامین سلامت و مقابله با فساد اداری تاکید کرد.
 آقای مشایخ مسئول حراست دانشگاه با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات در پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی و نظارت هوشمندانه و مسئولانه جهت ارتقای سلامت سیستم اداری ،گفت: کارگروه مبارزه با مفاسد با برگزاری جلسات هدفمند در پی آن است تا با بهره گیری از تجربیات و هم اندیشی و هم فکری جمع حاضر که در حوزه نظارتی صاحب نظر می باشند به صورت موردی نیز  بحث وراهکارهایی را ارائه نماید.
در این جلسه پس از ارائه  روند فعالیتهای این کمیته در معاونت آموزشی،  در خصوص گلوگاه های فساد شناسایی شده در این معاونت همچنین راهکارهای موجود در راستای شناسایی مجاری احتمالی تخلف و فساد و راهکارهای ارتقای سلامت نظام اداری  بحث و تبادل نظر شد.   
 
امتیاز دهی