اخبار
تقویت سلامت نظام اداری در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
تقویت سلامت نظام اداری در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
روز 11 شهریور 1396 در  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نشست تقویت سلامت اداری برگزار شد.
در این نشست، دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه، هدف از برگزاری نشست را تقویت سلامت نظام اداری به منظور دستیابی به راهکارهای اجرایی برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش هماهنگی و انسجام عنوان کرد.
 
شناسایی عوامل فساد، گام اول
در ادامه، دکتر سید مجتبی سیدصادقی، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه، عوامل مهم بروز فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن را گام اول در فرآیند بازرسی و پیشگیری دانست و اظهار کرد: آگاهی بخشی به کارکنان سازمان ها بعنوان اصلی ترین بخش پیشگیری از وقوع جرم مطرح است که این مهم، ضمن جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به سازمان، حفظ و صیانت افراد شاغل را در پی خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به آموزه های دینی و توصیه های دین مبین اسلام، سلامت اداری و عملکرد شفاف، همواره یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمان های بزرگ در کشور ما بوده و از حساسیت دو چندانی برخوردار است.
 
تشریح عوامل فساد
محمدحسین شیرعلی، مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه نیز ضمن تشریح عوامل اصلی فساد اداری و راهکارهای مقابله با آن، نسبت به نظارت و ارزیابی بیشتر در خصوص اجرای قوانین مالی و اداری در واحدهای تابعه دانشگاه برای تامین سلامت و مقابله با فساد اداری تاکید کرد.
 
اهمیت برگزاری نشست ها
طاهر مشایخ، مشاور رئیس دانشگاه و مدیر اداره حراست هم با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست ها در پیشگیری و مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی و نظارت هوشمندانه و مسؤولانه برای ارتقای سلامت سیستم اداری، عنوان کرد: کارگروه مبارزه با مفاسد با برگزاری نشست های هدفمند در پی آن است تا با بهره گیری از تجربیات و هم اندیشی و هم فکری جمع حاضر که در حوزه نظارتی صاحب نظر است به صورت موردی نیز  بحث و راهکارهایی را ارائه کند.
در این نشست، پس از ارائه  روند فعالیت های کمیته در معاونت آموزشی،  در مورد گلوگاه های فساد شناسایی شده در این معاونت، همچنین راهکارهای موجود برای شناسایی مجاری احتمالی تخلف و فساد و راهکارهای ارتقای سلامت نظام اداری، بحث و تبادل نظر شد.  
در نشست مذکور، مهندس چگینی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه؛ مهندس محمدعلی علویری، سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه به همراه مدیران و مسئولین ادارات مختلف این معاونت حضور داشتند.
 
 
 
امتیاز دهی