اخبار
دانشگاه علوم پزشکی قزوین پذیرای 35  دستیار پزشکی است

امسال؛
دانشگاه علوم پزشکی قزوین پذیرای 35  دستیار پزشکی است
35 دانشجو در مقطع دستیاری رشته های مختلف  پزشکی، از سال تحصیلی 97 - 96 در  دانشگاه علوم پزشکی قزوین شروع به تحصیل خواهند کرد.
از این 35 دستیار پذیرفته شده، در رشته های  تخصصی زنان و زایمان، روانپزشکی و بیماری های داخلی، هر کدام، چهار تن؛ در رشته های تخصصی  بیماری های عفونی و گرمسیری و بیماری های قلب و عروق، هر کدام سه تن و همچنین پنج تن در رشته  تخصصی جراحی عمومی و نیز رشته های تخصصی کودکان و بیهوشی، هر کدام شش تن، مشغول به تحصیل خواهند شد.   
دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم اکنون دارای 152 دانشجو مشغول به تحصیل در مقطع دستیاری پزشکی در هشت رشته تخصصی پزشکی، شامل: زنان و زایمان، روانپزشکی، بیماری های داخلی، بیماری های عفونی و گرمسیری، بیماری های قلب و عروق، کودکان، بیهوشی و جراحی عمومی است.
 

پذیرش دانشجو در فلوشیپ خواب
همچنین دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سال تحصیلی جدید برای دومین سال متوالی در رشته پزشکی خواب کودکان در مقطع فلوشیپ،  یک دانشجو می پذیرد.
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تنها دانشگاه در کشور است که در این رشته و مقطع، دانشجو می پذیرد.


find

find
 
امتیاز دهی