اخبار
کارگاه توجیهی - آموزشی آیین نامه نظام پیشنهادات دانشگاه
 

پیشنهادها را می‌‍‍‌‌‌‌توان به عنوان موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی کرد
روزهای ششم و 14 شهریور 1396 کارگاه توجیهی - آموزشی آیین نامه نظام پیشنهادات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در سالن جلسات ستاد مرکزی دانشگاه  برگزار شد. در این برنامه، محمدحسین شیرعلی، مسؤول نظام پیشنهادات دانشگاه و  مُدرّس کارگاه، ضمن تشریح فرایند بازنگری آیین نامه نظام پیشنهادات، گفت: پیشنهادها را می‌‍‍‌‌‌‌توان به عنوان موثرترین روش حل و فصل مسائل سازمان تلقی کرد.
به گفته شیرعلی، این نظام از جمله مهمترین دستاوردهای وجود مدیریت مشارکتی در سازمان است که عملاً  از تمرکز شدید سامانه مدیریت کاسته و استعدادها و نظرات کارکنان را موجه می‌داند. وی افزود: به بیان دیگر نظام پیشنهادها سرآغاز بروز ابتکارات و خلاقیت‌های منابع انسانی است.
این مقام مسؤول تصریح کرد که در  نظام پیشنهادات تمامی کارکنان سازمان حق دارند که نظر اصلاحی خود را درباره بهتر شدن کیفیت و کمیت امور و بسیاری از زمینه‌های دیگر که به افزایش اثربخشی و کارآمدی منجر می شود، به سازمان ارسال کنند، تا پس از ارزیابی‌های لازم و قابل قبول بودن آن، با توجه به معیارهای تعیین شده به مرحله اجرا درآید.
شیرعلی عنوان کرد: با توجه به اهمیت این امر، عملکرد دبیران و کمیته های اجرایی مطابق آیین نامه نظام پیشنهادات دانشگاه و همچنین رفع ابهامات موجود در آیین نامه برای مدیران واحدها، دبیران و اعضای کمیته اجرایی واحدها الزامی است.
 
تشریح جزئیات آیین نامه
زهره داناصفهانی، دبیر کمیته نظام پیشنهادات معاونت آموزشی هم از دیگر مُدرّسان این کارگاه بود که به تشریح آیین نامه مذکور پرداخت و در خصوص مواد و تبصره های موجود در آیین نامه، توضیحات مفصلی ارائه داد.
در این کارگاه آموزشی به سوالات و ابهامات شرکت کنندگان توضیحات کافی ارائه شد و چندین پیشنهاد ارسالی به دبیرخانه  نظام پیشنهادات واحدهای مختلف دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
مدیران واحدهای مختلف دانشگاه، دبیران نظام پیشنهادات و اعضای کمیته های اجرایی نظام پیشنهادات کلیه واحدهای تابعه دانشگاه در این برنامه حضور داشتند.
 
 

find
 
 
امتیاز دهی