اخبار
برگزاری اولین جلسه مجدد خود ارزیابی اعتبار بخشی
اولین جلسه مجدد خود ارزیابی اعتبار بخشی موسسه ای دانشگاه در تاریخ 10/07/96 در دانشکده پزشکی با حضور دکتر  رامین سرچمی مسئول بسته اعتبار بخشی موسسه ای و خانم دکتر زهره یزدی مدیر مرکز مطالعات دانشکده و کارشناسان مسئول  برگزار گردید در این جلسه  دکتر سرچمی  به بیان  ضرورت  تحقق کامل استانداردهای ابلاغی وزارت متبوع  و برطرف نمودن نقاط ضعف و ارتقا وضع موجود پرداختند و پایش مجدد را به منظور تداوم انطباق کامل با سایر استانداردها و بهبود وضع موجود ضروری دانستند.
 
 
امتیاز دهی