اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=569d61a3-23f2-4472-86bb-1e9ccf2538c7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=30dd6923-17a8-45fc-b07d-b931ba8aeac8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=8c700a27-9f0c-4ff9-8155-f5eee71051dc

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e03955df-56fd-4343-8341-24313bbc98ae

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b9a67f6d-a5c3-441e-ab24-cfbfbc9ea13b

معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هايپزشكي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-97
              
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی
                                     
ثبت و پیگیری شکایات ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی