اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a89ad665-63f3-417e-ae10-94b6b2cbefc2

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d321dc0c-05e5-449b-b185-9cf7b58940a8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=bd9df3cd-7b7a-435f-867b-e7c3901b2caa

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e04fcb20-00e6-4eca-9a0e-63d63cbdcbc8

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c58acad7-0251-4161-8dd4-83f4c82447fa

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا از 27 اردیبهشت تا 15 تیر ماه 98
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی
                                     
ثبت و پیگیری شکایات ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی