اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=61a7cc3b-6dce-4e46-9f32-e57eda87204b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e25c078a-e4b2-4cb7-8480-fd68bc56f143

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d5552796-0b0f-41f0-abda-2362f3d50642

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0809823a-79f1-42ed-b067-877bbf98078c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=59dd76a4-522d-450a-9442-6a9264834a9d

معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هايپزشكي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-97
              
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی
                                     
ثبت و پیگیری شکایات ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی