اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d263ef28-33bf-4f5f-bac4-01a38e9db27c

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1f369cf6-8047-4664-962f-f4a9830f6352

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=46f21545-ae05-4fda-bb6f-4602aea1e700

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2effc572-0b61-41dd-a3cf-f23cfeb1e302

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=84414fc9-0c6d-41d0-94c2-f032a8d6f550

معرفی شدگان رشته نيمه متمركز فوريت هايپزشكي آزمون سراسري سال تحصيلي 98-97
              
نظرسنجی ارباب رجوع از خدمات حوزه معاونت آموزشی