آیین نامه ها
آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1397


آیین نامه های مقطع تخصص پزشکی
 

آیین نامه های مقطع تخصص دندانپزشکیآیین نامه های مقطع دکترای تخصصی ( PhD )
آیین نامه های دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ )
  آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دوره MPH
آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

 
امتیاز دهی