اطلاعیه
کنفرانس تازه های بیماری پرفشاری خون واختلالات لیپیدها
کنفرانس تازه های بیماری پرفشاری خون واختلالات لیپیدها
 
تاریخ برگزاری : 19/7/1396     ساعت :   ( 8 الي 13 )
مکان : سالن اجتماعات بیمارستان بوعلی  (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)
 
با اعطای امتیازآموزش مداوم به:  متخصص قلب و عروق – داخلی – پزشکان عمومی – پزشکان عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده – کارشناس و کارشناسی ارشد علوم تغذیه
ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )
شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد)
 
                       
                                        
                                    دفتر آموزش مداوم دانشگاه
 
 
 
امتیاز دهی