اطلاعیه
کنفرانس یکروزه اداره توده های برست  و پاتوبیولوژِی آن
 
 
 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني قزوين
 معاونت آموزشي
 
کنفرانس یکروزه " اداره توده های برست  و پاتوبیولوژِی آن "
 
تاریخ برگزاری : 22/7/96      ساعت :   ( 8 الي 13 )
مکان : سالن اجتماعات بیمارستان ولایت  (صدور گواهی منوط به حضور فعال در طول اجرای برنامه خواهد بود)
 
با اعطای امتیازآموزش مداوم به : پاتولوژی- فوق تخصص خون و سرطان بالغین – پرتو درمانی – جراحی عمومی – رادیولوژی- پزشکان عمومی –جراحی ترمیمی، پلاستیک – زنان و زایمان – بیماریهای داخلی – کارشناس، کارشناسی ارشد پرستاری و کاردانی پرستاری
ثبت نام فقط از طريق سامانه آموزش مداوم به آدرس : ( VCE.qums.ac.ir   قسمت سامانه ها )
شماره حساب  :    43527206   با نک رفاه شعبه علوم پزشکی ( ارائه فيش بانكي جهت شركت در برنامه  الزامي مي باشد )    
 
                       
                                        
                                    دفتر آموزش مداوم دانشگاه
 
 
 
امتیاز دهی